You are here: Home » Blog » Plavo ulje za prskanje voća

Plavo ulje za prskanje voća

Voćnjake i vinograde uvek treba na vreme pripremiti za sledeću vegetacionu sezonu i zaštititi ih od biljnih bolesti i štetočina. Od proizvođača najviše zavisi koje će se sredstvo za zaštitu voćnjaka i vinograda koristiti, a jedno od najčešće primenjivanih je svakako plavo ulje.

U nastavku možete saznati nešto više o ovom ulju, o njegovom dejstvu i primeni.

Plavo ulje za prskanje voća

Plavo ulje za prskanje voća

Plavo ulje je preventivno sredstvo za zaštitu voćnjaka i vinograda u vreme dok vegetacija miruje. Ono predstavlja mešavinu bakarnog oksilhlorida i farmaceutskog mineralnog ulja. Ovaj fungicid sprečava razne bolesti koji se mogu javiti na biljkama i uništava štetne insekte.

Plavo prskanje, odnosno prskanje plavim uljem, sprečava čađavu pegavost lišća i krastavost na plodovima jabuka i krušaka, a sprečava i šupljikavost listova kod koštičavog voća. Takođe, ovo ulje suzbija bolesti koje napadaju breskvu, odnosno suzbija sve uzročnike kovrdžavosti lišća breskve, kao i sve uzročnike sušenja grana. Što se tiče insekata, plavo ulje je idealno u borbi protiv šljivine štitaste vaši, zimskih jaja kruškine buve, zimskih jaja lisnih vaši i zimskih jaja crvenog voćnog pauka, odnosno protiv crvenih voćnih grinja.

Pre prskanja voća plavim uljem, obavezno je da se sa stabla uklone sve polomljene i oštećene grane i stara kora i da se proredi krošnja. Takođe, preporučuje se i da se veći rezovi na stablu namažu voćarskim voskom pre nego što se počne sa prskanjem.

Što se same primene tiče, plavo ulje se uglavnom uvek koristi u koncentraciji 2-3%, odnosno 2-3 litre plavog ulja se rastvara u 100 litara vode. Ipak, količina vode koja će se koristiti u pravljenju rastvora zavisi od starosti zasada, od načina rezidbe i od ostalih faktora. Cilj je da se biljka u potpunosti okupa, odnosno da rastvor dođe do svake pore na stablu biljke. Svaka grančica mora biti dobro isprskana, jer se u njima nalaze jaja mnogih štetočina, kao čto su lisne buve, biljne vaši, grinje itd. Pritom je važno da mlaz tečnosti uvek bude pod određenim pritiskom, kako bi dospeo do svake pukotine na stablu biljke. Takođe, treba znati da se stablo uvek prska od vrha krošnje ka korenu drveta. Prskanje treba izvoditi po tihom i mirnom vremenu, a obavezno je koristiti i zaštitnu opremu. Preporučuje se da se u toku perioda mirovanja vegetacije obave jedno ili dva prskanja plavim uljem.

Ukoliko na vreme voće isprskamo odgovarajućim preparatima koji u sebi sadrže bakar, u značajnoj meri ćemo smanjiti pojavu mnogih bolesti i štetočina kasnije u toku vegetacije.