You are here: Home » Zdravlje » Toksoplazmoza u trudnoći – simptomi, iskustva i lečenje

Toksoplazmoza u trudnoći – simptomi, iskustva i lečenje

Toksoplazmoza ili bolest kućnih ljubimaca, kako se još ponekad naziva, je infekcija koju izaziva jednoćelijski parazit Toxoplasma gondii. Ovo oboljenje je retko, ali potencijalno je izrazito opasno za žene u drugom stanju, jer može da se prenese i na nerođenu bebu. Upravo zbog ovog oboljenja, trudnice se često uplaše ukoliko imaju ili su imale mačku kao kućnog ljubimca, jer ova životinja najčešće prenosi pomenuti parazit.

Toksoplazmom se najčešće zaražene male životinje kao što su dvlje ptice i sitnii glodari, ali se prenosi i na druge životinje, kao što je domaća mačka. To je jedan od najčešćih vidova njegovog prenošenja na ljude.

Toksoplazmoza u trudnoći – simptomi, iskustva i lečenje

Šta je toksoplazmoza i kako se ispoljava?

Toksoplazmoza je jedno od najraširenijih zoonoza, odnosno oboljenja koje prenose životinje, najčešće kućni ljubimci. Ona može imati akutni i hronični oblik, a često se dešava da nema gotovo nikakvih simptoma.  To je infektivna bolest koja se, na sreću, retko javlja, a može da bude fatalna za osobe sa slabim imunim sistemom i posebno za trudnice.

U većem broju slučajeva, ljudi koji su zaraženi ovim parazitom ne osećaju gotovo nikakve simptome, dok kod preustalih može da se javi blago povišena telesna temperatura, umor i simptomi slični gripu, a ove tegobe nestaju same od sebe kroz nekoliko nedelja. Osobe koje su već bile izložene toksoplazmi ne mogu ponovo da se inficiraju, u slučaju da su u pitanju normalno zdrave individue.

Ljudi koji imaju oslabljen imuni sistem, kao što su osobe zaražene HIV virusom ili koje imaju sidu, mogu usled toksoplazmoze iskusiti ozbiljne simptome koji su opasni po život i koji su reverzibilni. Ovo oboljenje je izuzetno opasno za trudnice, budući da se i bez ikakvih vidljivih simptoma može preneti na nerođenu bebu. Toksoplazmoza kod fetusa ili novorođenih beba može da dovede do ozbiljnih neuroloških oštećenja sluha, slepila, mentalne i fizičke retardacije, pa i smrti.

Kako se prenosi toksoplazmoza?

Postoje najčešća četiri načina da se osoba zarazi toksoplazmom. To su kontakt sa zaraženim kućnim ljubimcem, konzumacija sirovog ili nedovoljno obrađenog mesa, prenos zaraze sa trudnice na fetus i putem krvi zaražene osobe.

Zaražena mačka – Najčešći oblik prenošenja toksoplazmoze je putem izmeta zaražene mačke, ako osoba dođe u dodir sa njim. Mačke su primarni nosioci oboljenja, a one same se zaraze preko sitnih glodara ili ptica koje su pojele, a koji su zaraženi parazitom. Nakon što mačka svari takvo meso, parazit se razmnožava u njenim crevima i proizvodi takozvane oociste, odnosno jajašca toksoplazme. Ona se izbacuju kroz mačkin izmet i to svaki dan u toku dve nedelje. Ova jajašca ne mogu da izazovu infekciju oko ceo jedan dan nakon izlučivanja putem izmeta, a u toplim i hladnim temperaturnim uslovima i duže. U vlažnom tlu ili vodi mogu da prežive i do godinu dana, a ljudi ih najčešće unesu tokom rada u bašti koja se navodnjava vodom u kojoj se može naći mačji izmet, pospremanjem kutije sa mačjim peskom, igranjem u kontaminiranom pesku u dvorištu.

Sirovo i nekuvano meso – Ovo je drugi način koji može da dovede do zaraze toksoplazmom. U ovom slučaju su nosioci oboljenja domaće životinje, poput goveda, ovaca i druge stoke koje se napasaju na područjima koja mogu da budu kontaminirana izmetom zaražene mačke. Kada unesu parazit u svoj organizam, on izaziva formiranje cisti u mišićima i mozgu životinja. Ukoliko čovek konzumira meso bolesnih životinja, a da je ono sirovo ili nedovoljno skuvano i obrađeno, dešava se to da se zidovi cista toksoplazme rastvaraju u ljudskom sistemu za varenje. Na taj način čovek postaje aktivno zaražen. Ciste toksoplazne u mesu domaće stoke se uništavaju zamrzavanjem i optimalnim obrađivanjem, odnosno kuvanjem mesa.

Trudnoća – Trudnoća i prenos toksoplazmoze na fetus je jedini oblik u kom se bolest direktno prenosi sa osobe na osobu. To se može dogoditi samo u situaciji da je majka u akutnom ili aktivnom stadijumu bolesti, jer tada parazit cirkuliše u majčinoj krvi. U slučaju da je žena bila zaražena toksoplazmom u periodu od pola godine ili više pre začeća, tada ne može doći do zaraze fetusa zato što je parazit do tada već formirao ciste na debelim zidovima mišića i drugih delova tela i u tom smislu postao neaktivan. Izrazito su retki slučajevi da se bolest ponovo aktivira kod inače zdravih žena. Jedino u situaciji da žena ima izuzetno oslabljen imunitet, može ponovo imati infekciju i ponovo preneti zarazu i na fetus. Zdrave žene koje su jednom bolovale od toksoplazmoze i rodile dete zaraženo ovim parazitom, ne mogu ponovo da budu prenosnice oboljenja. Procenjuje se da oko jedna trećina žena sa aktivnom infekcijom prenese infekciju i na fetus.

Prenošenje putem krvi – Poslednji način prenošenja toksoplazmoze je putem krvi zaražene osobe ili transplantacijom organa osobe koja je prenosnik toksoplazme.

Opasnost za trudnice

Toksoplazmoza u trudnoći je posebno alarmantno stanje, budući da se ovaj parazit može preneti sa majke na bebu. Ovaj oblik se naziva konatalna toksoplazmoza i označava infekciju fetusa u toku akutne zaraze same trudnice. Ono što je posebno rizično, jeste činjenica da se kod buduće majke uopšte ne moraju javiti bilo kakvi simptomi oboljenja. U tom slučaju trudnica ne može znati da je zaražena, a infekcija se može preneti na plod sa kasnijim posledicama po dete.

Klinička slika toksoplazmoze kod majke ne utiče na težinu oboljenja samog fetusa, a isključivo akutna infekcija može dovesti do oštećenja ploda. Ovaj slučaj se smatra izrazito retkim i postoji samo jedna zabeleška u čitavoj svetskoj naučno medicinskoj literaturi. U teoriji, oštećenje ploda može nastati ukoliko majka ima hroničnu infekciju ili je inficirana pre trudnoće. Realna mogućnost da usled ove zaraze dođe do oštećenja ploda postoji u slučaju da trudnica ima ozbiljno oslabljen imunitet, recimo da bude zaražena i HIV virusom.

Kako se ispoljava toksoplazmoza kod deteta?

Kada je u pitanju konatalna toksoplazmoza, klinička slika kod dece se određuje isto kao i kod odraslih ljudi. Ova infekcija takođe može da bude potpuno asimptomatska, a u pojedinim slučajevima simptomi mogu da se jave dugo nakon rođenja. Kod težih oblika bolesti je zahvaćen središnji nervni sistem i to može dovesti do slepila, epilepsije, psihomotorne i mentalne retardacije. Takođe mogu da se jave i mikrocefalija, žutica, trombocitopenija, pneumonitis, intrakranijalne kalcifikacije, hidrocefalus i neke druge tegobe. Velika teškoća sa ovom bolešću se krije u tome da mnoga zaražena deca kroz dugi vremenski period ne pokazuje nikakve znake bolesti, a tek kasnije može da se razvije i blaga i veoma teška klinička slika.

Toksoplazmoza se dijagnostifikuje putem kliničke slike i laboratorijskih pretraga. Kod većine normalno zdravih ljudi nije potreban lekarski tretman, jer zdrav i funkcionalan imuni sistem treba da bude u stanju da kontroliše bolest na prirodan način. Najčešće se dešava da simptomi i ne postoje, a u slučaju da se jave, mogu da se ublaže primenom lekova koji se inače koriste za suzbijanje simptoma običnog gripa, poput medikamenata iz grupe ibuprofena. Dovoljna količina odmora i uzimanje pastila za bolno grlo, ukoliko je ovaj simptom prisutan, takođe mogu biti od pomoći.

Trudnice koje sumnjaju da su zaražene toksoplazmom pre samog začeća ili u toku trudnoće bi trebalo momentalno da potraže lekarsku pomoć, zbog navedenih ozbiljnih posledica koje ovo oboljenje može imati po nerođenu bebu. Lekarski tretman je moguć i u toku trudnoće. Tretman se vrši uz pomoć antibiotika i antimikrobnim medikamentima i uglavnom je efikasan. Ukoliko se kasnije u toku trudnoće utvrdi da je fetus zaražen toksoplazmom, primenjuju se određeni antibiotici i folinska kiselina. I bebe rođene sa toksoplazmomzom mogu se uspešno izlečiti primenom lekova, dok zdravoj deci nakon pet godina starosti lečenje uglavnom nije potrebno.