You are here: Home » Blog » Verovatni termin porodjaja – kalendar i računanje

Verovatni termin porodjaja – kalendar i računanje

Termin porođaja i nedoumice oko preciznog datuma

Potvrda o trudnoći sigurno je jedna od najvažnijih vesti u životu svake buduće majke. Nakon radosnih vesti i početne euforije sleduje dug period prilagođavanja na samu trudnoću, promene koje ona donosi, nege još nerođene bebe i pripremanja za sam porođaj. Jedna od stvari koje žene pre svega žele da znaju jeste kada zapravo mogu da očekuju ovaj, još radosniji trenutak.

Kalendar trudnoće i zabune oko računanja

Kada govorimo o računanju trajanja trudnoće i predviđanja termina z aporođaj, buduće majke se često nalaze u potpunoj konfuziji. Ukoliko ste se i vi ovde pronašli, nemojte da se čudite, jer svakako niste jedini. Prva trudnoća je sasvim novo iskustvo za vas i vaš organizam i tek vam sleduje upoznavanje sa svim njenim stranama i prilično individualnim pravilnostima.

Verovatni termin porodjaja – kalendar i računanje

Do zabune oko računanja trajanja trudnoće dolazi pre svega zbog toga što postoji nekoliko različitih načina za dobijanje mogućih datuma ili dužina trajanja. Trudnoća se može računati u danima, nedeljma, mesecima, trimestrima, odnosno tromesečjima, kao i lunarnim mesecima. Većina stručnjaka i lekara uglavnom se rukovodi opšte priznatim pravilom da trudnoća traje 40 nedelja, računajući od poslednjeg dana poslednjeg menstrualnog ciklusa. Ipak, dok neki ljudi govore o trajanju trudnoće od univerzalno prihvaćenih devet mesec, neki spominju i deset meseci, pa to može delovati izuzetno zbunjujuće.

Da stvar bude zamršenija, ultrazvučni nalaz vam pokazuje jedan datum, vi ste dobili drugi datum kada ste računali od izostanka menstrualnog krvarenja, koji vas je doveo u sumnju da tse konačno trudni, a vaš ginekolog vam je dao treći podatak! Vi ste ubeđeni da ste trudni tek četiri nedelje, a lekar vam saopštava da vaša trudnoća traje već šest nedelja i to vas je potpuno zbunilo. Rešenje je jednostavno, vaš lekar je dodao još dve nedelje, računajući početak trudnoće od prvaog dana vašeg poslednjeg ciklusa, iako vi tada zapravo još uvek niste bili trudni. Ultrazvučna potrda takođe može zavarati, pogotovo pri kasnijem pregledu, jer se i veličina bebe menja i utiče na nalaz. Tako ultrazvuk može pogrešiti i do dve nedelje i sonografer će vam reći da je to samo mogući datum, koji svakako nije precizan.

Da biste lakše izračunali kada je termin za porođaj i da bi vaša računica bila što preciznija, korisno je dobro se uputiti u načine računanja perioda i trajanja ukupne trudnoće.

Računanje nedelja trudnoće

Prosto pravilo za računanje trudnoće po nedeljama jeste da ste trudni onoliko nedelja koliko ste ih završili, ali se nalazite u nedelji koja je pred vama. Dakle, u prvoj nedelji trudnoće ste trudni 0 nedelja, u drugoj nedelji trudnoće ste trudni 1 nedelju, u trećoj nedelji trudnoće stre trudni 2 nedelje i tako dalje. Zarad lakšeg snalaženja, ukoliko ste, na primer, trudni 12 nedelja i 3 dana, trudni ste 12 nedelja, ali se nalazite u trinaestoj nedelji trudnoće.

Opšte je prihvaćeno pravilo da trudnoća traje ukupno četrdeset nedelja, računajući od prvog dana poslednje menstruacije. Kako onda računati nedelje trudnoće? Ako je vaša poslednja menstruacija bila, na primer, u sredu 20.03., vaša prva nedelja trudnoće se završava 27.03. u četvrtak, druga nedelja se završava 03.04. u četvrtak, što je dan začeća. Ako tako računate, dobićete da se vaša četrdeseta nedelja trudnoće završava 25.12. u četvrtak i to bi trebalo da bude datum vašeg porođaja.

Računanje meseci trudnoće

Trajanje trudnoće u mesecima se može računati na dva načina, uz pomoć kalendarskih ili lunarnih meseci. Trudnoća traje devet kalendarskih ili deset lunarnih meseci. Uobičajeno je da se koristi metoda računanja trudnoće u trajanju od devet meseci plus nedelju dana.

Nedoumica je nastala usled pokušaja Svetske zdravstvene organzacije da uvede novu metodu računanja, pri čemu bi se koristili lunarni meseci. Po ovom principu mesec traje tačno četiri nedelje, odnosno 28 dana, pa u tom slučaju dobijamo računicu po kojoj trudnoća traje deset meseci. Ova ideja nije zaživela u velikoj meri, ali neki lekari je ipak koriste, kao i neki veb kalkulatori, tako da se ne može reći da je ijedna od ove dve metode ispravnaili pogrešna, već treba voditi računa kako i na koji način se praktikuje.

Metode za računanje datuma porođaja

Za iračunavanje samog termina porođaja postoji nekoliko načina, koji se nadovezuju i nadopunjuju prethodno opisano računanje trajanja rudnoće.

Poslednji menstrualni ciklus – Ovo je najčešći metod izračnavanja i njegova formula je prilično jednostavna. Na prvi dan poslednje menstruacije se dodaje nedelju dana, a onda se odbroji tri meseca unazad. Tako, na primer, ukoliko je vaša menstruacija bila 20.03., uz još nedelju dana dobijate 27.03., a kada oduzmete tri meseca dobijate da je vaš verovatni termin 27.12. Isto tako možete i prosto dodati četrdeset nedelja na prvi dan poslednje menstruacije.

Veličina materice – Ovaj metod može da se koristi za utvrđivanje koliko je trudnoća stara, ali isključivo okvirno, jer na visinu same materice utiču različiti faktori, kao što je položaj fetusa. Oko dvanaeste nedelje trudnoće, gornji deo materice može da se oseti iznad oboda karlice, a oko dvadesete dolazi do visine pupka. Nakon osamnaeste nedelje trudnoće razdaljina od pubične kosti do materice u santimetrima bi trebalo da je približna broju nedelja od poslednje menstruacije.

Ultrazvuk – Ultrazvučni pregled je najprecizniji metod kojim se određuje koliko je trudnoća stara i najpribližnije može predvideti eventualni datum za porođaj. Ultrazvučni instrument emituje talase koji se odbijaju o fetus i konvertuju se u sliku na kompjuterskom ekranu. Najprecizniji je ako se pregled izvodi pre dvadesete nedelje trudnoće.

Preciznost termina porođaja

Sve metode računanja trudnoće uglavnom se moraju prilagođavati od osobe do osobe i ne može se stoprocentno i rano utvrditi precizan datum. Ukoliko su vaši ciklusi redovni i znate tačan datum ovulacije i računate univerzalno od prvog dana poslednjeg ciklusa, tom danu ćete dodati dve nedelj ili četrnaest dana i tada možete da računate početak trudnoće i mogući datum za porođaj.

Većina žena ipak nema školski utvrđene menstrualne cikluse ili ima neredovne menstruacije, tako da se dešava da ne mogu znati na tačan datum poslednje menstruacije, kao ni mogući dan začeće. U tom slučaju u pomoć dolazi ultrazvučni pregled, koji će utvrditi koliko ste zapravo trudni.

Termin porođaja je ipak samo procena i u praksi se tek mali procenat dece rađa na predviđeni datum. Ipak je važno znati okviran termin, radi psihičkog rasterećenja trudnice i brige o eventualno prevermeno rođenim bebama.