You are here: Home » Uzgajanje » Zaštita jabuke od bolesti

Zaštita jabuke od bolesti

Uvodna napomena: Ovaj članak je informativnog karaktera, daje osnovni pregled bolesti i eventualnog lečenja. Za sve konkretnije informacije, konsultovati sajtove koji sadrže stručne članke o poljoprivredi i uzgoju jabuke.

Jabuka se u Srbiji uzgaja veoma mnogo, kako na plantažama, tako i u okućnicama. Plod jabuke se konzumira u ogromnim količinama, a brojni su joj načini upotrebe (sveža, u vidu soka, marmelade, kao dodatak različitim jelima i sl.)

Zaštita jabuke od bolesti

Najčešće sorte jabuka kod nas su Ajdared (Idared), Top Red, Greni Smit (Granny Smith), Golden Delišs (Golden Delicious), ali nisu jedine. Za kvalitetno uzgajanje potrebno je saditi jabuku na plodnom, dubokom i vlažnom tlu. Jabuka trpi i visoke i niske temperature, pa je zahvalna za uzgajanje, ali napadaju je i brojne bolesti, pa to uzgajivačima otežava posao. Redovno ju je potrebno štititi – preoravati, okopavati, đubriti, prskati – i nikako je ne zapostavljati. Jabuku napadaju insekti, virusi, bakterije i gljive i za svaku od ovih bolesti u određeno doba godine potrebno je vršiti mere prevencije. Nije je jednostavno zaštititi, jer ni broj bolesti nije mali. Svakako, ne treba koristiti apsolutno sve preparate, već neke preventivne koji su osnovni, a zatim treba pratiti biljku, kako bi se znalo tačno koja ju je bolest eventualno napala.

Za one koji bi tek da uzgoje jabuku, a nisu profesionalni uzgajivači, savetuje se da zasade stare kalemljene sorte, jer sa njima ima najmanje problema prilikom održavanja.

Najčešći neprijatelji  jabuke su krastavost plodova, pepelnica jabuke, jabučni savijač, jabučni cvetojed, lisni mineri, bakrterijska palež, smeđa trulež, štitasta vaš, voćne grinje, lisna vaš, krvava vaš, plamenjača…

Već u vreme zimskog prskanja biljku treba štititi od štitaste vaši, crvene grinje, jaja lisne vaši, a ubrzo nakon toga i od bakteriozne plamenjače. Zatim sledi period kada je potrebno zaštititi biljku od čađave krastavosti, plamenjače, čađave vaši i pepelnice. Zatim sledi vreme grinja, a u vreme roze pupoljka postoji opasnost od već spomenutih bolesti, čađave vaši i pepelnice. U doba precvetavanja jabuku napadaju lisni miner, krastavost i pepelnica, nakon čega se ponovo javljaju grinje, sve do sazrevanja kada su, pored većine navedenih bolesti, problematične i gusenice.

Kako prepoznati bolest jabuke?

Treba biti upoznat sa svim bolestima, a neki od simptoma su sledeći: pepelnicu odlikuju pepeljaste prevlake na svim zelenim delovima biljke, koji izazivaju njihovo sušenje. Čađava krastavost je gljivično oboljenje koje napada list i plod,  a samim tim smanjuje kvalitet plodova, koji postaju zakržljali. Smeđa trulež je još jedno gljivično oboljenje od kog plod truli, a palež je bakterijska bolest koja napada grane, cvet, izdanke i list, koji tada deluju kao da su spaljeni i suvi. Jabučni savijač izaziva crvljivoost, pa truljenje, do cvetojed isušuje cvetove.

Kako se leče bolesti jabuke?

Pre svega, sa zaštitom je neophodno početi pre nego što počne vegetativni period, a premazuje se mineralnim uljima i sredstvima na bazi bakra. Pred pojavu pupoljaka, u fazi roze pupoljka i u fazi cvetanja, koriste se različiti fungicidi. Nakon cvetanja, cilj je očuvanje ploda i lista. Tada se plod prska i koriste se insekticidi. Takođe i nakon berbe je potrebna zaštita ubranih i uskladištenih plodova, kada je potrebno služiti se različim agrotehničkim merama.