You are here: Home » Zdravlje » Bolovi u vilici – uzroci, simptomi i lečenje

Bolovi u vilici – uzroci, simptomi i lečenje

Bolovi u vilici, po prirodi su jako specifični i mogu se manifestovati kroz niz različitih simptoma. Uzroke njihovog nastanka, nije uvek jednostavno prepoznati, pa vas ta činjenica, kada se bolovi jave može dovesti u dilemu kom lekaru, odnosno kom specijalisti da se obratite.

Većina ljudi, bolove u vilici, kada ih oseti automatski povezuje sa zubima, ali ono što treba znati, jeste da zubi, tačnije problemi sa zubima nisu uvek i nisu jedini uzrok nastanka bola u vilici.

Naprotiv, bolovi u vilici mogu vam upućivati apel da u vašem organizmu postoje i da su aktivni ili da se pripremaju procesi koji su mnogo komplikovaniji od problema sa zubima. Konkretno, u pojedinim slučajevima, čak je i predinfarktno stanje moguće prepoznati na osnovu bola u vilici.

Temperomandibularni poremećaj, predstavlja stručni termin pod kojim se podrazumeva skup problema sa viličnim zglobom, odnosno sa temperomandibularnim zglobom i sa mišićima lica koji su uključeni u proces žvakanja. Ovakvi problemi, uglavnom izazivaju bol u vilici.

Više o tome šta sve može predstavljati uzrok pojave bola u vilici, kojim simptomima se bol u vilici manifestuje i kako se leči, pročitajte u nastavku teksta koji je pred vama.

Bolovi u vilici - uzroci, simptomi i lečenje

Uzroci bola u vilici:

– Česta ili intezivna izloženost stresu:

Bez obzira što je uticaj stresa na čoveka prvenstveno psihološke prirode, on se u velikoj meri i vrlo značajno odražava i na telesne funkcije. Između ostalog, stres utiče na nesvesno grčenje mišića lica koji omogućavaju funkciju žvakanja i koji su usko povezani sa viličnim zglobom. Kada se pomenuti mišići zgrče, to može uzrokovati pojavu bolova u vilici.

– Bruksizam ili drugi oblik povrede vilice:

Postoje osobe koje svesno ili nesvesno često stiskaju zube, pa samim tim i bespotrebno opterećuju vilični zglob (tako nešto može se dešavati i ponavljati čak i u snu kada su sve voljne telesne radnje nekontrolisane). Kod takvih osoba, vremenom može doći do bruksizma, odnosno do mehaničkog oštećenja viličnog zgloba. Ovakva pojava, izaziva prisustvo bola u vilici. Takođe i bilo koji drugi oblik povrede vilice, može uzrokovati prisustvo bola u vilici.

– Zamor viličnog zgloba:

Do zamora viličnog zgloba može doći usled prisustva faktora kao što su dugotrajno žvakanje žilave ili tvrde hrane, dugo zadržavanje usta u otvorenom položaju (prilikom stomatološke intervencije) i slično. Zamor vilice, izaziva prisustvo bola u vilici.

– Nepravilan raspored zuba:

Kod osoba koje imaju nepravilan raspored zuba, pa samim tim i nepravilan ugrizaj, može se javiti bol u vilici. Nepravilan raspored zuba, može onemogućiti ravnomernu podelu pritiska prilikom griženja i žvakanja hrane, pa to može izazvati bol, ali takođe može se manifestovati i kroz nedostatak prostora za sve zube, usled čega se javlja teskoba i osećaj bola u vilici.

– Tumor viličnog zgloba:

Na svu sreću, ovo je jedan od retkih oblika karcinoma, koji kada je prisutan izaziva bol u vilici.

– Reumatski artritis:

Kao i sve druge zglobove, kosti i mišiće u organizmu, reumatski artritis može zahvatati i vilični zglob, kao i viličnu kost i mišiće u viličnoj regiji. Jedna od glavnih posledica zahvaćenosti vilične regije reumatskim artritisom je bol u vilici.

– Glavobolja:

Čak i jake, izražene glavobolje, mogu uzrokovati prisustvo bola u vilici, pogotovo ako postoje i simptomi migrene.

– Zubobolja:

Bol u vilici, može se javiti kao prateći simptom zubobolje.

Simptomi bola u vilici:

Simptomi bola u vilici su:

– Osećaj slabosti u viličnom zglobu prilikom žvakanja ili pomeranja vilice,
– Osećaj ukočenosti u viličnom zglobu, koji je u pojedinim slučajevima subjektivan i nastaje samo kao posledica prisutnog bola, a u nekim slučajevima je objektivan i stvaran i javlja se paralelno sa bolom,
– Osećaj pritiska u viličnom zglobu, koji je konstantno prisutan i pojačava se prilikom žvakanja ili pomeranja vilice,
– Pojava glavobolje koja se širi od regije viličnog zgloba prema slepočnicama,
– Prisustvo zvučnih simptoma, kao što su škripanje ili puckanje vilice prilikom otvaranja i zatvaranja usta.

Lečenje bola u vilici:

Kada osetite bol u vilici i primetite prisustvo bilo kojeg od gore opisanih simptoma, predlažemo da se najpre obratite svom stomatologu koji će na osnovu pregleda lako utvrditi da li je poreklo prirode bola vezano sa zdravstvenim poremećajem zuba ili je reč o bolu čiji je uzrok zdravstveni problem lokalizovan u samom viličnom zglobu. Ukoliko stomatolog na osnovu pregleda utvrdi da ni jedan ni drugi pomenuti faktor ne predstavljaju uzrok bola u vilici u vašem slučaju, on će vas uputiti na dalje preglede.

Ono što sami možete preduzeti u cilju lečenja bola u vilici je:

– Obratite pažnju na pokrete vilice prilikom žvakanja i prilikom govora. Trudite se da vam pokreti budu što skladniji i odmereniji.
– Odmarajte vilicu. Konkretno, trudite se da neko vreme ne pravite intezivne i nagle pokrete vilicom i da ne žvaćete tvrdu ili žilavu hranu. Takođe, nemojte stezati vilicu niti škripati zubima.
– Po potrebi uzmite analgetik,
– Ukoliko vam analgetik ne pomogne, uzmite neki od lekova namenjenih za opuštanje mišića,
– Izbegavajte izlaganje stresu.